Trong quá trình sống, con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Trong quá trình sống, con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Quảng cáo

Đề bài

Trong quá trình sống, con người lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

Lời giải chi tiết

Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài