Trong những năm 1933-1939, Chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 68 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Trong những năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 67, 68 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Trong những năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện các chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại phản động. Cụ thể:

* Chính trị:

- Thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức.

- Năm 1934, Hít-le tuyên bố hủy bỏ nền Cộng hòa Vai-ma.

* Kinh tế:

- Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự.

- Tháng 7-1933, thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế.

⟹ Nền kinh tế Đức thoát khỏi khủng hoảng và phát triển nhanh chóng.

* Đối ngoại:

- Chính quyền Hít-le tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.

- Tháng 10-1933, Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên để được tự do hành động.

- Năm 1935, ban hành lệnh tổng động viên, tuyên bố thành lập quân đội thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự.

⟹ Đức trở thành một trại lính khổng lồ và ráo riết tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close