Trong hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nước nào có nhiệt độ thấp nhất ?

Trong hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nước nào có nhiệt độ thấp nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hình 1, cốc nước nào có nhiệt độ cao nhất, cốc nước nào có nhiệt độ thấp nhất ?

Lời giải chi tiết

 

Cốc b có nhiệt độ cao nhất, cốc c có nhiệt độ thấp nhất. 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài