Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thời kỉ XXI

Giải bài tập Bài 2 trang 20 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hiểu sgk kết hợp với sự hướng dẫn của giáo viên để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc mang ý nghĩa vô cùng to lớn. 

+ Nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng.

+ Tình hình chính trị - xã hội ổn định.

+ Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

+ Nâng cao địa vị của Trung Quốc trên trường quốc tế.

+ Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước trên thế giới và ngược lại, sự hội nhập của nền kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật, thương mại của thế giới đối với thị trường rộng lớn đầy tiềm năng như Trung Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close