Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nuớc châu Á

Giải bài tập 4 trang 46 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày diễn biến chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

Giai đoạn

Quốc gia, khu vực

Phong trào đấu tranh tiêu biểu

Giữa TK XIX

Nhật Bản

- Năm 1868, Cuộc Duy Tân Minh Trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối TK XIX - đầu TK XX

 

 

Ấn Độ

- 1857 - 1859: Khởi nghĩa Xipay.

- 1885: Đảng Quốc Đại - chính đảng của giai cấp tư sản được thành lập. 

- 1885 - 1908: phong trào dân tộc chống thực dân Anh diễn ra mạnh mẽ.

 

 

Trung Quốc

- 1851 - 1864, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc; Năm 1898, cuộc Duy Tân Mậu Tuất,… cuối cùng đều bị đán áp.

- Năm 1911: Cách mạng Tân Hợi thành công, lật đổ Triều đại Mãn Thanh.

 

 

 

 

 

 

Đông Nam Á

- Phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ và liên tục ở hầu khắp các nước:

+ 1825 - 1830: cuộc đấu tranh chống thực dân Hà Lan của In-đô-nê-xi-a, điển hình là khởi nghĩa nông dân của Sa-min (1890).

+ Phong trào đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha của Phi-lip-pin những năm 90 của thế kỉ XIX với xu hướng cải cách của Hô-xê Ri-dan; xu hướng bạo động của Bô-ni-pha-xi-ô. Về sau chuyển sang đấu tranh chống Mĩ.

+ Từ nửa sau thế kỉ XIX: Phong trào đấu tranh chống thực dân và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia diễn ra mạnh mẽ và đều giành được những thắng lợi nhất định.

+ Xiêm: vua Ra-ma V tiến hành cải cách năm 1892, giúp Xiêm giữ được nền độc lập.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close