Trả lời vận dụng trang 56 SGK KHTN 6 Cánh diều

1) Nước chấm ở gia đình em thường có những thành phần gì? Hãy cho biết đó là hỗn hợp đồng nhất hay hỗn hợp không đồng nhất 2) Hãy lấy một số ví dụ trong cuộc sống về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1) Nước chấm ở gia đình em thường có những thành phần gì? Hãy cho biết đó là hỗn hợp đồng nhất hay hỗn hợp không đồng nhất

2) Hãy lấy một số ví dụ trong cuộc sống về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.


Câu 1

Video hướng dẫn giải

1) Nước chấm ở gia đình em thường có những thành phần gì? Hãy cho biết đó là hỗn hợp đồng nhất hay hỗn hợp không đồng nhất

Phương pháp giải:

- Hỗn hợp đồng nhất: không có ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất: có ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết:

Nhà em sử dụng nhiều loại nước chấm:

Ví dụ:

   + Nước chấm gồm hỗn hợp: nước chanh, nước đường, nước mắm thì hỗn hợp này là hỗn hợp đồng nhất.

   + Nước chấm gồm hỗn hợp: nước chanh (hoặc giấm), tỏi, ớt, nước đường, nước mắm thì hỗn hợp này là hỗn hợp không đồng nhất.


Câu 2

Video hướng dẫn giải

2) Hãy lấy một số ví dụ trong cuộc sống về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.

Phương pháp giải:

- Hỗn hợp đồng nhất: không có ranh giới giữa các thành phần

- Hỗn hợp không đồng nhất: có ranh giới giữa các thành phần

Lời giải chi tiết:

- Hỗn hợp đồng nhất: nước muối, nước đường, nước chanh …

- Hỗn hợp không đồng nhất: dầu ăn và nước; cát và đá…


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close