Trả lời thực hành mục III trang 81 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ và mô tả hình dạng nấm men mà em quan sát được.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Mô tả nấm men: dạng cầu, bầu dục, một số tế bào có chồi nhỏ nảy ra.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close