Trả lời thực hành 1 trang 57 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có)

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình sau (nếu có).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hình a và b có tâm đối xứng:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close