Hoạt động 1 trang 30 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Nêu khó khăn của các nhân vật trong tranh và những viêc em có thể làm để giúp đỡ họ.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu khó khăn của các nhân vật trong tranh và những viêc em có thể làm để giúp đỡ họ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhìn vào tranh, em cảm thấy/suy ra các nhân vật này đang thiếu thốn/ mất mát cái gì? Điều này gây ra những bất tiện gì cho họ khi sống/ làm việc?

- Trước đây, khi gặp những trường hợp em đã làm gì? Nếu chưa gặp, em nghĩ mình cần làm gì để giúp đỡ họ nếu có thể.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close