Trả lời gợi ý Bài 7 trang 24 SGK GDCD lớp 9

Tinh thần yêu nước sôi nổi, nó kết thành một làn sóng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

a)   Truyền thống yêu nước của dân tộc ta thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ ?

Giải chi tiết:

Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, nhất là khi tổ quốc lâm nguy thì tinh thần ấy lại càng sôi nổi và mạnh mẽ được thể hiện:

+ Tinh thần đoàn kết chiến đấu bảo vệ đất nước

+ Quyết tâm hi sinh vì đất nước

+ Mọi người tham gia kháng chiến, tăng gia sản xuất…

 

LG b

b)  Em có nhận xét gì về cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thầy giáo cũ ? Cách cư xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta ?

Giải chi tiết:

Phạm Sư Mạnh – dù là một quan lớn trong triều đình nhưng vẫn nhớ ơn, tôn trọng thầy giáo của mình. 

- Học trò cũ của cụ Chu Văn An tuy làm chức quan to vẫn cùng bạn đến mừng sinh nhật thầy. Họ cư xử đúng tư cách của một người học trò lễ phép, tôn trọng thầy, với thái độ kính cẩn, khiêm tốn đối với thầy giáo cũ.

=> Đó chính là truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc ta.

LG c

c)   Em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà em biết.

Giải chi tiết:

Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào, như:

+ Truyền thống yêu nước;

+ Truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm;

+ Truyền thống đoàn kết;

+ Truyền thông nhân nghĩa;

+ Truyền thống cần cù lao động;

+ Truyền thống hiếu học;

+ Truyền thống tôn sư trọng đạo;

+ Truyền thống hiếu thảo...

- Các truyền thông về văn hoá (các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hoá Việt Nam)

- Các truyền thông về nghệ thuật (nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca..)

-  Những nghề truyền thống (nghề ươm tơ dệt lụa, nghề đúc đồng, nghề thêu, nghề khảm trai.._)

LG d

d)   Chúng ta cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?

Giải chi tiết:

- Chúng ta cần tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Chúng ta cần lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close