Trả lời câu hỏi mục 2 trang 100 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Quan sát hình 17.3 và cho biết nguyên sinh vật là thức ăn của những động vật nào.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 17.3 và cho biết nguyên sinh vật là thức ăn của những động vật nào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Nguyên sinh vật sử dụng thức ăn là vi khuẩn, tảo và chúng lại là nguồn thức ăn của cái loài động vật khác như cá, tôm, cua, rết,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close