Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phân thức \(\dfrac{{x + 1}}{{{x^2} + x}}\)

LG a.

Tìm điều kiện của \(x\) để giá trị của phân thức được xác định

Phương pháp giải:

Điều kiện để giá trị của phân thức được xác định là điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \({x^2} + x = x\left( {x + 1} \right)\)

Giá trị phân thức này được xác định với điều kiện \({x^2} + x ≠ 0\)

\( \Rightarrow x\left( {x + 1} \right) \ne 0\) 
\(\Rightarrow x \ne 0 \) và \(x+1 \ne 0\)
\(\Rightarrow x \ne 0 \) và \(x \ne -1\) 

LG b.

Tính giá trị của phân thức tại \(x = 1 000 000\) và tại \(x = - 1\).

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\) vào phân thức đã được rút gọn để tính giá trị của phân thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

Với điều kiện \(x\ne 0, x\ne -1\). Ta có: 

\(\dfrac{{x + 1}}{{{x^2} + x}} = \dfrac{{x + 1}}{{x\left( {x + 1} \right)}} = \dfrac{1}{x}\)

Tại \(x = 1000000 \) (thỏa mãn điều kiện), ta có:

\(\dfrac{{x + 1}}{{{x^2} + x}} = \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{{1000000}}\)

Tại \(x =  - 1 \) không thỏa mãn điều kiện nên phân thức đã cho không được xác định.

Vậy không tồn tại giá trị của phân thức tại \(x = -1.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close