Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 38 SGK Công nghệ 9 - Điện

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Câu 2

Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chon dụng cụ vào bảng sau:

Lời giải chi tiết:

TT

Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị

Số lượng

Yêu cầu kĩ thuật

1

Kìm điện

1

Có vỏ cách điện

2

Kìm tuốt dây

1

Có vỏ cách điện

3

Khoan điện (hoặc khoan tay)

1

Sử dụng tốt

4

Tua vít

1

Sử dụng tốt

5

Bút thử điện

1

Hoạt dộng tốt

6

Dao nhỏ

1

Cắt được dây điện

7

Thước kẻ

1

Hiện rõ vạch cm

8

Bút chì

1

Sử dụng tốt

9

Bảng điện

1

Sử dụng tốt

10

Công tắc 2 cực

1

Hoạt động tốt

11

Cầu chì

1

Hoạt động tốt

12

Bóng đèn

2

Hoạt động tốt

13

Đui đèn

2

Hoạt động tốt

14

Dây dẫn

2m

Hoạt động tốt

15

Phụ kiện đi dây

1

Hoạt động tốt

16

Băng cách điện

1 cuộn

Sử dụng tốt

17

Giấy ráp

1 tờ

Sử dụng tốt

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close