Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hai phân thức

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai phân thức \(\dfrac{2}{{6{x^2}yz}}\) và \( \dfrac{5}{{4x{y^3}}}\). Có thể chọn mẫu thức chung là \(12{x^2}{y^3}z\) hoặc \(24{x^3}{y^4}z\) hay không ? Nếu được thì mẫu thức chung nào đơn giản hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mẫu thức chung là một tích chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho.

Lời giải chi tiết

\(12{x^2}{y^3}z\) chia hết cho \(6{x^2}yz\) và \(4x{y^3}\)

\(24{x^3}{y^4}z\) chia hết cho \(6{x^2}yz\) và \(4x{y^3}\)

Do đó có thể chọn mẫu thức chung là \(12{x^2}{y^3}z\) hoặc \(24{x^3}{y^4}z\).

Chọn mẫu thức chung là \(12{x^2}{y^3}z\) đơn giản hơn vì \(24{x^3}{y^4}z\) chia hết cho \(12{x^2}{y^3}z\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close