Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 107 SGK Toán 8 Tập 2

Trên hình 94 là tấm lịch để bàn

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 94 là tấm lịch để bàn, nó có hình dạng là một lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên của lăng trụ.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa lăng trụ đứng.

Lời giải chi tiết

- Các đáy: \((ABC), (A’B’C’)\)

- Các mặt bên: \((AA’B’B), (AA’C’C), (BCC’B’)\). 

- Các cạnh bên: \(AA’, BB’, CC’\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close