Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng \((ABCD)\).

Ở hình 84:

- Đường thẳng \(AB\) có nằm trong mặt phẳng \((ABCD)\) hay không ? Vì sao ?

- Đường thẳng \(AB\) có vuông góc với mặt phẳng \((ADD'A')\) hay không ? Vì sao ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa:

- Hình hộp chữ nhật.

- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Lời giải chi tiết

- Các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng \((ABCD) \) là: \(AA', BB', CC', DD'\).

- Đường thẳng \(AB\) có nằm trong mặt phẳng \((ABCD)\) vì hai điểm \(A, B\) thuộc mặt phẳng \((ABCD)\).

- Đường thẳng \(AB\) vuông góc với hai đường thẳng \(AD\) và \(AA'\) của mặt phẳng \((ADD'A')\) nên \(AB\) vuông góc với mặt phẳng \((ADD'A')\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close