Trả lời câu hỏi Bài 29 trang 100 SGK Công nghệ 8

Từ hệ thức trên có nhật xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng? Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Từ hệ thức trên có nhật xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng? Muốn đảo chiều chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

Lời giải chi tiết:

- Số vòng quay của bánh bị dẫn tỉ lệ thuận với đường kính bánh dẫn và tỉ lệ nghịch với đường kính bánh bị dẫn.

- Số vòng quay của bánh dẫn tỉ lệ thuận với đường kính bánh bị dẫn và tỉ lệ nghịch với đường kính bánh dẫn.

- Muốn đảo chiều thì mắc dây đai theo kiểu hai nhánh đai mắc chéo nhau

Câu 2

Quan sát hình 29.3 hoàn thành các câu sau:

- Bộ truyền động bánh răng gồm ......

- Bộ truyền động xích gồm ......

Lời giải chi tiết:

- Bộ truyền động bánh răng gồm bánh dẫn và bánh bị dẫn

- Bộ truyền động xích gồm đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close