Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 SGK Công nghệ 9 - Sửa chữa xe đạp

Em hãy giải thích hiện tượng “trượt cá”.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy giải thích hiện tượng “trượt cá”.

Lời giải chi tiết:

- Do mắt cá (líp) xe bị đảo hoặc líp xe đạp hỏng dẫn đến trượt mắt cá hay tuột líp (trật cóc, trượt cá).

- Trượt mắt cá tức là xích không bị tuột mà khi đạp chỉ là đạp xoay không, bánh sau không chuyển động. Nguyên nhân trượt cá là do cá líp bị đảo.

Câu 2

Em hãy kể tên những bộ phận của xe đạp có lắp ổ bi.

Lời giải chi tiết:

Trục bánh trước, bánh sau của xe đạp có lắp ổ bi.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Cấu tạo của xe đạp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài