Trả lời câu hỏi Bài 12 trang 28 SGK Công nghệ 7

Em hãy nêu một vài ví dụ về ảnh hưởng của sâu, bệnh hại đến năng suất và chất lượng nông sản.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy nêu một vài ví dụ về ảnh hưởng của sâu, bệnh hại đến năng suất và chất lượng nông sản.

Lời giải chi tiết:

Theo tính toán của tổ chức Nông – Lương của Liên Hiệp Quốc hàng năm trên thế giới có khoản 12,4% tổng sản lượng cây trồng bị sâu phá hại, 11,6% bị bệnh phá hại. Riêng đối với lúa hàng năm sâu bệnh làm hại khoản 160 triệu tấn. Ở nước ta số liệu thống kê cho thấy sâu bậnh phá hoại khoản 20% tổng sản lượng cây trồng nông nghiệp.

Câu 2

Em hãy quan sát hình 18, 19 và nêu những điểm khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Lời giải chi tiết:

Sự khác nhau:

Đặc điểm

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

Số giai đoạn

Gồm 4 giai đoạn: trứng, sâu non, nhộng, sâu trưởng thành

Gồm 3 giai đoạn: trứng, sâu non, sâu trưởng thành

Hình thái của các giai đoạn sâu trưởng thành và sâu non

Khác nhau hoàn toàn

Gần giống nhau

Giai đoạn phá mạnh

Sâu non

Sâu trưởng thành

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close