Trả lời câu hỏi Bài 11 trang 35 SGK Công nghệ 8

Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy kể tên một số chi tiết có ren trong hình 11.1 và cho biết công dụng của chúng.

Lời giải chi tiết:

Tên chi tiết

Công dụng

a) Trụ ghế

b) Miệng lọ mực

c) Ruột đui đèn

d) Đầu đinh vít

e) Đuôi bóng đèn

g) Lỗ trong đai ốc

h) Đầu trục bu lông

- Thay đổi độ cao của ghế

- Vặn chặt nắp lọ mực

- Lắp chặt bóng đèn

- Vặn chặt vít vào vật

- Lắp chặt vào đui

- Vặn chặt vào ren trục

- Vặn vào đai ốc

 

Câu 2

Quan sát ren trục (h11.2) và xem các hình chiếu của ren trục (11.3). Em hãy nhận xét về quy ước vẽ ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh và các mệnh để sau:

- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét .....

- Đường chân ren được vẽ bằng nét .....

- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét .....

- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét .....

- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét .....

Lời giải chi tiết:

- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

- Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm

- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close