Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Quảng cáo

Đề bài

Tính các độ dài \(x\) và \(y\) trong hình 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Ta - lét

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(a // BC\), theo định lí Ta – lét ta có:

\(\eqalign{& {{AD} \over {DB}} = {{AE} \over {EC}}\,\,hay\,\,{{\sqrt 3 } \over 5} = {x \over {10}}  \cr &  \Rightarrow x = {{10.\sqrt 3 } \over 5} = 2\sqrt 3  \cr} \)

b) Có \(DE // AB\) (vì cùng \(⊥ AC\))

Áp dụng định lí Ta – lét ta có:

\(\eqalign{& {{CD} \over {DB}} = {{CE} \over {EA}}\,\,hay\,\,{5 \over {3,5}} = {4 \over {EA}}  \cr &  \Rightarrow EA = {{3,5.4} \over 5} = 2,8 \cr} \)

\(\Rightarrow y = 4 + 2,8 = 6,8\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close