Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D'

Quảng cáo

Đề bài

Cho bốn đoạn thẳng \(AB, CD, A'B', C'D'\) (h.2). So sánh tỉ số \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\) và \( \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

- Tính tỉ số: \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\); \(\dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

- Dựa vào kết quả tính được và so sánh.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{2}{3};{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}} = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}\)

Do đó: \(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close