Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Cho AB = 3cm; CD = 5cm

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(AB = 3cm; CD = 5cm\); \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\)  = ?

\(EF = 4dm; MN = 7dm\); \(\dfrac{{EF}}{{MN}}\)  = ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{3}{5}\)

\(\dfrac{{EF}}{{MN}} = \dfrac{4}{7}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close