Trả lời câu hỏi 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình: \(-0,2x-0,2>0,4x-2\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1:  Chuyển các hạng tử chứa ẩn về vế trái, các hạng tử tự do về vế phải

Bước 2:  Thu gọn đưa bất phương trình về dạng \(ax>b\)

Bước 3:  Giải bất phương trình tìm được.

Bước 4:  Kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& - 0,2x - 0,2 > 0,4x - 2 \cr
& \Leftrightarrow - 0,2x - 0,4x > - 2 + 0,2 \cr
& \Leftrightarrow - 0,6x > - 1,8 \cr
& \Leftrightarrow -0,6x:(-0,6) < \left( { - 1,8} \right):\left( { - 0,6} \right) \cr
& \Leftrightarrow x < 3 \cr} \)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\{x|x<3\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close