Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1

Thực hiện phép tính...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính: \(\dfrac{{x + 2}}{{x - 1}} - \dfrac{{x - 9}}{{1 - x}} - \dfrac{{x - 9}}{{1 - x}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Quy tắc đổi dấu:

\(\dfrac{A}{B} = \dfrac{{ - A}}{{ - B}}\)

- Quy tắc cộng phân thức.

Lời giải chi tiết

ĐKXĐ: \(x \ne 1\)

\(\eqalign{
& {{x + 2} \over {x - 1}} - {{x - 9} \over {1 - x}} - {{x - 9} \over {1 - x}} \cr
& = {{x + 2} \over {x - 1}} - {{ - \left( {x - 9} \right)} \over {x - 1}} - {{ - \left( {x - 9} \right)} \over {x - 1}} \cr
& = {{x + 2} \over {x - 1}} + {{x - 9} \over {x - 1}} + {{x - 9} \over {x - 1}} \cr
& = {{x + 2 + x - 9 + x - 9} \over {x - 1}} \cr
& = {{3x - 16} \over {x - 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close