Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 126 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ tam giác đều ABC (h115)...

Đề bài

Vẽ tam giác đều \(ABC\) (hình 115)

a) Vì sao \(\widehat B = \widehat C;\,\,\widehat C = \widehat A\) ?

b) Tính số đo mỗi góc của tam giác \(ABC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.

Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng \(180^o\).

Lời giải chi tiết

Tam giác \(ABC\) đều \( \Rightarrow AB = BC = CA\)

a) Xét tam giác \(ABC\) cân tại \(A\) \( \Rightarrow \widehat B = \widehat C\)

Xét tam giác \(ABC\) cân tại \(B\) \(\Rightarrow \widehat C = \widehat A\)

\(\Rightarrow \widehat A = \widehat B = \widehat C\)

b) Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào tam giác \(ABC\) ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)

Mà \( \widehat A = \widehat B = \widehat C\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow \widehat A = \widehat B = \widehat C = \dfrac{{{{180}^o}}}{3} = {60^o}\)

Tam giác \(ABC\) có ba góc bằng nhau và bằng \(60^o\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6. Tam giác cân
 • Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 46 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a)Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC c ân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm

 • Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 47 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Trong cách hình 116,117,118 tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao?

 • Bài 48 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 48 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 48 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. Cắt một tấm bìa hình tam giác cân. Hãy gấp tấm bìa đó sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng hai góc ở đáy bằng nhau.

 • Bài 49 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 49 trang 127 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 49 trang 127 SGK Toán 7 tập 1. a) Tình các góc ở đáy của một tam giác cân viết góc ở đỉnh là 40

 • Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

 • Lý thuyết định lí Py-ta-go

  Lý thuyết định lí Py-ta-go

  1. Định lí Pytago Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

 • Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

 • Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

  Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

  Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ