Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3. Dựng đường thẳng \(a\) song song với cạnh \(BC\), cắt hai cạnh \(AB, AC\) theo thứ tự tại \(B'\) và \(C'\).

Đường thẳng \(a\) định ra trên cạnh \(AB\) ba đoạn thẳng \(AB',B'B\) và \(AB\), và định ra trên cạnh \(AC\) ba đoạn thẳng tương ứng là \(AC',C'C\) và \(AC\).

So sánh các tỉ số:

\(a)\,\dfrac{{AB'}}{{AB}}\) và \(\dfrac{{AC'}}{{AC}}\)

\(b)\,\,\dfrac{{AB'}}{{B'B}}\) và \(\dfrac{{AC'}}{{C'C}}\)

\(c)\,\,\dfrac{{B'B}}{{AB}}\) và \(\dfrac{{C'C}}{{AC}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ hình ra giấy

- Dùng thước đo để tính độ dài các đoạn thẳng từ đó lập tỉ số của hai đoạn thẳng.

- Từ kết quả trên so sánh các tỉ số.

Lời giải chi tiết

\(a)\,\dfrac{{AB'}}{{AB}}=\dfrac{{AC'}}{{AC}}=\dfrac{5}{8}\)

\(b)\,\,\dfrac{{AB'}}{{B'B}}=\dfrac{{AC'}}{{C'C}}=\dfrac{5}{3}\)

\(c)\,\,\dfrac{{B'B}}{{AB}}=\dfrac{{C'C}}{{AC}}=\dfrac{3}{8}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close