Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

LG a.

\((-15,2).3,5.....(-15,08).3,5\)

Phương pháp giải:

Nhận thấy 1 nhân tử chung ở 2 vế của bất đẳng thức. Áp dụng tính chất của bất đẳng thức: Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(-15,2<-15,08\)

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức, ta nhân \(3,5\) vào hai vế của bất đẳng thức \(-15,2<-15,08\) ta được:

 \((-15,2).3,5\,<\,(-15,08).3,5\)

LG b.

\(4,15.2,2.....(-5,3).2,2\)

Phương pháp giải:

Nhận thấy 1 nhân tử chung ở 2 vế của bất đẳng thức. Áp dụng tính chất của bất đẳng thức: Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(4,15>(-5,3)\)

Áp dụng tính chất của bất đẳng thức, ta nhân \(2,2\) vào hai vế của bất đẳng thức \(4,15>(-5,3)\) ta được:

\(4,15.2,2>(-5,3).2,2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close