Trả lời Câu hỏi 1 mục I trang 158 SGK KHTN 6 Cánh diều

Tìm từ thích hợp với chỗ ? ở câu b theo mẫu ở câu a dưới đây. a) Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động. b) Năng lượng điện chuyển thành năng lượng ? phát ra từ đèn điện.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm từ thích hợp với chỗ  ?  ở câu b theo mẫu ở câu a dưới đây.

a) Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

b) Năng lượng điện chuyển thành năng lượng  ?  phát ra từ đèn điện.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Năng lượng của nhiên liệu trong ô tô chuyển thành động năng của ô tô đang chuyển động.

b) Năng lượng điện chuyển thành năng lượng ánh sáng phát ra từ đèn điện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close