Cách vẽ con vật dưới đại dương- trang 11- SGK Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo

Quan sát và nêu cách vẽ con vật dưới đại dương theo gợi ý dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát và nêu cách vẽ con vật dưới đại dương theo gợi ý dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát và nêu cách vẽ

Lời giải chi tiết

Có 3 bước

- B1: Vẽ hình con vật bằng nét phác để có thể hình thành con cua

- B2: Trang trí cua bằng các nét chấm, gạch khác nhau (các nét trang trí được vẽ bằng màu đỏ, vàng)

- B3: Vẽ nền dưới đáy đại dương như: đá cuội, rong biển, sóng nước, v.v....

Quảng cáo
close