Trả lời bài tập trang 10 SGK Công nghệ 8

Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6SGK).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho vật thể với các hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6).

 

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hướng chiếu với các hình chiếu.

Lời giải chi tiết:

              Hướng chiếu

Hình chiếu

A

B

C

1

 

 

x

2

x

 

 

3

 

x

 

b) Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3  vào bảng 2.2

Lời giải chi tiết:

Hình chiếu

Tên hình chiếu

1

Hình chiếu cạnh

2

Hình chiếu đứng

3

Hình chiếu bằng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close