Tình hình chung

Tóm tắt mục I. Tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Tình hình chung

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc lan rộng khắp châu Á.

- Cuối những năm 50, phần lớn các quốc gia châu Á giành được độc lập.

- Nửa sau thế kỉ XX, nhiều quốc gia châu Á nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á bị thực dân phương Tây xâm lược.

- Sau Chiến tranh lạnh, một số nước châu Á diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai, khủng bố.

- Một số nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po,... thế kỉ XXI được dự đoán sẽ là thế kỉ của châu Á.

- Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

ND chính

Khái quát tình hình chung của các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sơ đồ tư duy các nước châu Á


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close