Quảng cáo
 • pic

  Lý thuyết tỉ lệ bản đồ

  Ở góc phía dưới của một bản đồ nước Việt Nam có ghi : Tỉ lệ 1 : 10 000 000. Tỉ lệ đó là tỉ lệ bản đồ.

 • pic

  Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 147 trang 155 sgk Toán 4

  Giải bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4. Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài