Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4

Quảng cáo

Thực hiện thí nghiệm trang 114 SGK Khoa học 4.

Có năm cây đậu như hình vẽ. Bốn cây được trồng trong chậu có chứa đất màu (đất trồng có chứa chất khoáng) như nhau. Một cây được trồng trong một chậu sỏi đã được rửa sạch.

 

Cây 1 : Đặt trong phòng tối, tưới nước thường xuyên.

Cây 2 : Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên, nhưng bôi một lớp keo mỏng, trong suốt lên hai mặt lá nhằm ngăn cản sự trao đổi khí của lá.

Cây 3 : Để nơi có ánh sáng nhưng không tưới nước.

Cây 4 và cây 5 : Để nơi có ánh sáng, tưới nước thường xuyên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close