Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố.

Quảng cáo

Đề bài

a) Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố.

b) Máy tính bỏ túi của Hòa bị hỏng các phím . Hòa muốn màn hình hiện lên số 3232. Hòa phải làm thế nào ? Em hãy giúp hòa.

Lời giải chi tiết

 

Do đó 54 = 2.33

 

Do đó 540 = 22.33.5

 

Do đó 1200 = 24.3.52

b) Vì 3232 = 808.4

Hòa muốn màn hình hiện lên số 3232 thì hòa lần lượt ấn các phím sau:

 

Nhận xét: Thêm các cách khác

* Cách 1:

* Cách 2:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close