Thử tài bạn trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Nêu cách dùng một sợi dây để xác định vị trí trung điểm của một mép bảng.

Quảng cáo

Đề bài

1. Nêu cách dùng một sợi dây để xác định vị trí trung điểm của một mép bảng.

2. Hình nào sau đây vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB ?

Lời giải chi tiết

1. Đặt đầu dây trùng với một đầu của mép bảng, kéo dài sợi dây theo cạnh mép bảng đến đầu kia của mép bảng và đánh dấu tại điểm này trên sợi dây. Gập đôi sợi dây sao cho đầu dây này trùng với điểm vừa đánh dấu ta tìm được trung điểm của đoạn dây và từ đó giúp xác định được trung điểm của mép bảng.

2. Ở hình 12 chỉ có hình c), vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close