Thử tài bạn trang 125 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Archimedes là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm -287 và mất năm -212. Em hãy tính xem Archimedes sống thọ bao nhiêu tuổi.

Quảng cáo

Đề bài

1. Archimedes là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm -287 và mất năm -212. Em hãy tính xem Archimedes sống thọ bao nhiêu tuổi.

 

2. Điền phép tính hoặc số thích hợp vào ô trống :

a – b

a + (-b)

Kết quả

6 – 9

 

 

\(23 – (-12)\)

 

 

\((-35) – (-60)\)

 

 

\((-47) – 53\)

 

 

\((-43) – (-43)\)

 

 

 

Lời giải chi tiết

1. Nhà bác học Archimedes sống thọ: \( - 2112{\rm{ }}-{\rm{ }}\left( { - {\rm{ }}287} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}75\)  (tuổi)

2.

a – b

a + (-b)

Kết quả

\(6 – 9\)

\(6 + ( - 9)\)

-3

\(23 – (-12)\)

\(23 + 12\)

35

\((-35) – (-60)\)

\(- 35 + 60\)

25

\((-47) – 53\)

\(( - 47) + ( - 53)\)

-100

\((-43) – (-43)\)

\( - 43 + 43\)

0

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close