Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :

Quảng cáo

Đề bài

a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :

\(16;{5^2} - {4^2};\left( {17 - 5} \right).\left( {17 + 5} \right);\)\(\,{\left( {\sqrt 7  - 2} \right)^2};\)\(\,{\left( {\sqrt {11}  + 2} \right)^2};{\left( {3 - 2\sqrt 5 } \right)^2}.\)

b) Hãy bổ sung một nút bấm vào dãy nút sau để kết quả của phép tính bằn 8.

 

Lời giải chi tiết

a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau:


Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài