Thử tài bạn 6 trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Ở hoạt động 15, khi nào thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Ở hoạt động 15, khi nào thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ?

b) Cho tia OA. Vẽ góc \(\widehat {AOB} = {130^o}\) và góc \(\widehat {AOC} = {115^o}\) cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

Lời giải chi tiết

 

a)Ở hoạt động 15, khi hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

\(b)\widehat {AOB} = {130^0},\widehat {AOC} = {115^0}.\)

Vì \({115^0} < {130^0}\)  nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close