Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính.

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính: \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9} .\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\sqrt {8,1} .\sqrt {100} .\sqrt {0,9}  \)

\(= \sqrt {8,1.100.0,9}  \)

\(\,= \sqrt {8,1.10.10.0,9}  \)

\(= \sqrt {81.9}  = \sqrt {{9^2}{{.3}^2}}\)

\(\,  = \left| {9.3} \right| = 27.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài