Thử tài bạn 4 trang 76 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên cung

Quảng cáo

Đề bài

Trên cung  AB có số đo \({90^o}\)  của đường tròn (O) lấy điểm M sao cho cung AM có số đo \({15^o}\). Tính số đo của cung MB .

Lời giải chi tiết

 

 

Ta có: \(\widehat {AOB} = \widehat {AOM} + \widehat {MOB} \)

\(\Rightarrow \widehat {MOB} = \widehat {AOB} - \widehat {AOM} = {90^0} - {15^0} = {75^0}\)

Số đo cung MB  bằng 75 độ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close