Thử tài bạn 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau:

    Trường hợp

Góc

1

2

3

4

5

6

\(\widehat A\)

900

 

 

1250

 

660

\(\widehat B\)

1200

 

720

500

750

 

\(\widehat C\)

 

800

720

 

890

 

\(\widehat D\)

 

700

 

 

 

880

 

Lời giải chi tiết

    Trường hợp

Góc

1

2

3

4

5

6

\(\widehat A\)

900

1000

1080

1250

910

660

\(\widehat B\)

1200

1100

720

500

750

920

\(\widehat C\)

900

800

720

550

890

1140

\(\widehat D\)

600

700

1080

1300

1050

880

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài