Thử tài bạn 1 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2x + 1\) và \(y =  - 2x + 2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số \(y = ax + b\)với trục tung là \(A\left( {0;b} \right)\)  và trục hoành \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) .

Đồ thị hàm số cần tìm là đường thẳng đi qua 2 điểm A, B

Lời giải chi tiết

Bảng giá trị

x

0

\( - \dfrac{1}{2}\)

1

\(y = 2x + 1\)

1

0

 

\(y =  - 2x + 2\)

2

 

0

Đồ thị hàm số \(y = 2x + 1\) đi qua 2 điểm có tọa độ là (0;1) ; \(\left( { - \dfrac{1}{2};0} \right)\)

Đồ thị hàm số \(y =  - 2x + 2\) đi qua 2 điểm có tọa độ là (0;2) ; (1;0)

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close