Thử tài bạn 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\3x + 2y = 8\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\3x + 2y = 8\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 5 - 2x\\3x + 2\left( {5 - 2x} \right) = 8\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 5 - 2x\\3x + 10 - 4x = 8\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = 5 - 2x\\ - x =  - 2\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y = 1\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(\left( {x;y} \right) = \left( {2;1} \right)\) là nghiệm của hệ phương trình.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close