Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

Tóm tắt mục 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Sự hình thành

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để kí kết hòa ước, phân chia quyền lợi.

Hội nghị hòa bình ở Véc-xai (1919 – 1920)

=> Một trật tự thế giới được thiết lập mang tên hệ thống hòa ước Vecxai - Oasinhtơn.

Mục b

b) Hệ quả:

- Làm sâu sắc hơn những mâu thuẫn giữa các nước tư bản:

+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với nhau vì việc phân chia quyền lợi chưa thỏa đáng.

+ Mâu thuẫn giữa các nước thắng trận với các nước bại trận.

=> Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời kì này chỉ mang tính tạm thời, mỏng manh.

- Để duy trì trật tự thế giới mới, năm 1920, Hội Quốc Liên được thành lập với sự tham gia của 44 nước.

ND chính

Sự hình thành và hệ quả của trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close