Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Quảng cáo

Đề bài

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các bức tranh và em hãy suy nghĩ và kể ra những thức ăn chứa nhiều vi – ta – min và chất khoáng.

Lời giải chi tiết

Một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn:

+Vi-ta-min: A, B, C, D.

+Chất khoáng can-xi, sắt, phốt pho, …

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài