Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 111 để lí giải.

Lời giải chi tiết

- Tháng 6 - 1950, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm:

+ Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

+ Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta và Trung Quốc với các nước dân chủ trên thế giới.

+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến tiến lên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close