Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Lời giải chi tiết

Nếu chỉ ăn đạm động vật hoặc đạm thực vật thì sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho hoạt động sống của cơ thể. Mỗi loại đạm chứa những chất bổ dưỡng khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài