Tách chất ra khỏi hỗn hợp KHTN 6 Cánh Diều

Lý thuyết Tách chất ra khỏi hỗn hợp KHTN 6 Cánh Diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

- Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí của các chất, có thể tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng các cách đơn giản như: lọc, cô cạn, chiết.

I. Cô cạn

- Nguyên lí: Sử dụng cách cô cạn để tách chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao ra khỏi dung dịch của nó

VD: Cô cạn dung dịch muối thi được hạt muối

II. Lọc

- Nguyên lí: Sử dụng cách lọc để tách chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng (dùng phễu lọc và giấy lọc)

VD: Lọc hỗn hợp cát và nước

III. Chiết

- Nguyên lí: Người ta tách các chất lỏng không hòa tan trong nhau và tách lớp bằng cách chiết

VD: Tách hỗn hợp chất lỏng dầu ăn và nước

 Sơ đồ tư duy: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close