Tác giả Đặng Thai Mai

Tác giả Đặng Thai Mai gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Tiểu sử

- Đặng Thai Mai (1902-1984) quê ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- Ông là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội có uy tín.

- Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông vừa dạy học, hoạt động cách mạng, vừa sáng tác và nghiên cứu văn học.

- Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông giữ nhiều trọng tách trong bộ máy chính quyền và các cơ quan văn nghệ, đồng thời viết một số công trình nghiên cứu văn học có giá trị lớn.

2. Sự nghiệp văn học

- Năm 1996, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

- Ngoài giải thưởng trên, Đặng Thai Mai còn được trao tặng những giải thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân...

Sơ đồ tư duy về tác giả Đặng Thai Mai:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close